Добавете тук текста на заглавието

•Основни доставчици•

Водещи клиенти

Либхер Хаусгерете Марица България, Либхер Хаусгерете Германия и Либхер Хаусгерете Австрия са наши водещи клиенти,
а Гама Пласт БГ ООД е един от техните основни доставчици на пластмасови детайли за хладилното им производство.
Slider