Проекти

Доставка на ДМА със следните обособени позиции

„Технологична модернизация в предприятието“

Проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Eвро проект

Европейски Проект