Проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Публична покана за избор на изпълнител с предмет: „Извършване на СМР – осигуряване на топлоизолационни системи от сандвич панели” по проект BG16RFOP002-6.002-0864-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, съфинансиран от Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”

Техническа спецификация

Декларация подизпълнители

Договор проект

Методика КО

Приложение 3.2 Публична покана ПМС 160

Приложение 3.3 Изисквания оферти ПМС 160

Приложение 3.4 Оферта ПМС 160

Приложение 3.7 Декларация ПМС 160

Списък СМР дейности

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *