Европейски Проект

Гама Пласт БГ ООД подписа договор BG16RFOP002-2.077-0626-C01 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

На 25.01.2021г. Гама Пласт БГ ООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077-0626-C01 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Отпусната помощ по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездни средства ще има положителен ефект върху предприятието във връзка с преодоляване на последиците от COVID-19 върху дейността му.